Projekt domu to dokument, który jest konieczny, aby można było się ubiegać o pozwolenia na budowę. Podstawowe informacje o tym na co należy zwrócić uwagę planując zamówienie projektu oraz jakie elementy taki projekt powinien bezwzględnie posiadać dowiesz się z tego artykułu. 

Nieformalnie mówiąc projekt domu nie jest tylko prostym rozkładem pomieszczeń, lecz dokładnym planem zawierającym szereg wymiarów, oznaczeń i zapisów. Forma i zawartość projektu jest precyzyjnie określona przez Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012.

Projekt składa się z dwóch głównych części: projektu architektoniczno-budowlanego oraz projektu zagospodarowania terenu.

Projekt architektoniczno-budowlany

W pierwszej części musi znaleźć się dokumentacja techniczna stawianego budynku. W ramach dokumentacji technicznej znajdziemy informacje o powierzchni budynku, powierzchni poszczególnych pomieszczeń oraz kabaturze (w podziale na ogrzewana/nie ogrzewana).

Techniczna część projektu jest przedstawiona w formie rysunku wykonanego w skali 1:100. Na takim rysunku znajdziemy między innymi rzuty poziomów dachów, przekroje miejsc charakterystycznych, informacje o elewacji oraz rysunki instalacji wewnętrznych.

Poza częścią techniczną przedstawioną w formie rysunku projekt musi zawierać część opisową zawierającą między innymi następujące informacje: konstrukcje domu, użyte materiały, informacje geotechniczne, posadowienie budynku oraz informacje o planowanych instalacjach. Ważnym punktem jest charakterystyka energetyczna budynku, która określona zapotrzebowanie na ogrzewanie (liczona jako roczne zapotrzebowanie na ogrzanie 1m2 powierzchni).

Projekt zagospodarowania terenu

Projekt zagospodarowania terenu oczywiście zawiera część techniczną w formie rysunku przedstawiającego plan zagospodarowania działki wraz z otoczeniem. Kluczowym elementem jest rozmieszczenie planowanego domu oraz innych obiektów na działce. Projekt zagospodarowania najczęściej jest rozrysowany w skali 1:500 lub 1:1000.

Podstawowe informacje jakie można odczytać z projektu tego typu to między innymi: całkowita powierzchnia działki, rozmiary budynku, usytuowanie budynku, odległość obiektów od poszczególnych granic działki, występowanie elementów rozgraniczających (ulice, chodniki, dojazdy, miejsca parkowania itd.), elementy infrastruktury (studnia, kanalizacja, przyłącza).

Dokument powinien zawierać informacje o ingerencji w środowisko naturalne (jeśli takowe jest planowane). Przykładowa ingerencja to wycinka drzew, zabezpieczenia gruntu, hydroizolacje lub zmiany poziomu działki.

Wykonując projekt budowlany należy zwrócić szczególną uwagę na to by projekt był zgodny z planem zagospodarowania przestrzennego.

Jak wygląda projekt? Jakie są dalsze kroki po sporządzeniu projektu?

Projekt powinien być sporządzony w czterech kopiach w formacie A4. Rekomendowana jest twarda oprawa. Poza elementami, które opisano wyżej muszą się w nim znaleźć elementy natury administracyjnej np. adres obiektu, jednostka ewidencyjna, dane i adres inwestora, dane firmy deweloperskiej, informacje o biurze projektowym (imiona i nazwiska projektantów wraz z numerem posiadanych uprawnień budowlanych), data opracowania i oczywiście podpisy.

Projekt należy złożyć w Wydziale Architektury Starostwa Powiatowego lub w Urzędzie Miasta jako załącznik. Warto wiedzieć, że częstą praktyką jest podpisanie upoważnienia projektantowi tak aby mógł pomóc inwestorom w załatwianiu spraw urzędowych. Czasami pojawia się konieczność uzupełnienia ewentualnych błędów lub pomyłek.

Projekt budowlany nie jest jedynie formalnością. Jest to obszerny dokument zawierający kluczowe informacje będące swoistą mapą i planem przyszłej budowy. Trzeba pamiętać, że jest on podstawą planowanych prac budowlanych. Powinien być bezwzględnie kompletny, czytelny i spójny. Dlatego bardzo ważne jest wykonanie projektu budowlanego z najwyższą starannością. Wysoce rekomendowane jest zlecenie takiego zadania doświadczonemu i kompetentnemu architektowi (np. artchitekt łódź). W przypadku domów jednorodzinnych z reguły mamy do wyboru tak zwane gotowe projekty oraz wykonywane na indywidualne zamówienie.

 

Dodaj komentarz