Realizacja nowoczesnych inwestycji budowlanych, wymaga zastosowania odpowiednich jakościowo materiałów. Obecnie, budowa skupia się przede wszystkim na osiągnięciu wysokiego poziomu trwałości konstrukcji, toteż zastosowane technologie powinny to umożliwiać w jak największym zakresie. Najlepsze zaś materiały budowlane, które umożliwiają osiągnięcie wysokiego poziomu trwałości to geosyntetyki budowlane. Są to materiały, których zastosowanie pozwala osiągnąć wyższy poziom efektywności i trwałości realizowanych inwestycji. Wykorzystywane są głównie do wzmocnienia podłoża, ale także do zbrojenia warstw podbudowy i wielu innych zadań.

Geosyntetyki do wzmocnienia podłoża.

Zdecydowanie najczęściej w trakcie realizacji inwestycji budowlanych takich jak budowa dróg, autostrad, czy też torowisk kolejowych, zachodzi potrzeba dodatkowe wzmocnienia podłoża. Dzięki temu, można bowiem osiągnąć lepszy poziom trwałości całej konstrukcji, a to pociągać będzie za sobą stosunkowo spore oszczędności. Niezbędna będzie jednak dobra oferta geosyntetyków budowlanych do wzmocnienia podłoża od solidnego dostawcy. Zagwarantuje on nam dostawy odpowiednio dobranych materiałów geosyntetycznych, które podniosą znacznie poziom trwałości inwestycji. W tym zakresie wykorzystywane będą przede wszystkim geosiatki, geotkaniny oraz geowłókniny. Wykorzystanie geosiatki do zbrojenia warstwy podbudowy drogowej czy też kolejowej, zapewnia nam znaczne zwiększenie odporności całej konstrukcji na obciążenia eksploatacyjne. Dzięki temu, pierwsze prace remontowe przy tak wykonanej drodze lub linii kolejowej, będą znacznie odłożone w czasie, a to przekłada się na realne oszczędności.

Jakie geosyntetyki wykorzystywane są do wzmacniania podłoża?

Jak już wspomnieliśmy, zdecydowanie najczęściej wykorzystywane są geosiatki, geotkaniny i geowłókniny. Są to specyficzne formy geosyntetyków, których wdrożenie nie jest kłopotliwe ani tez wymagające. Najważniejsze jest tutaj jednak to, iż poprzez ich zastosowanie można znacznie ograniczyć przyszłe koszty eksploatacyjne.

Niemniej jednak w wielu przypadkach będą także stosowane inne materiały geosyntetyczne. Przykładem mogą tutaj być maty antyerozyjne, których wbudowanie na stromych brzegach pozwala zapobiegać erozji do czasu ukorzenienia się naturalnej roślinności. Możliwe jest także stosowanie dużej ilości innych geosyntetyków, takich jak chociażby geokompozyty, geomembrany, Geokraty. Każdy z tych materiałów ma swoje specyficzne zastosowanie i przynosi inne korzyści. Skutkiem tego, każdy z nich będzie też stosowany w zupełnie innych przypadkach. Trzeba jednakże bardzo dobrze dobierać materiały geosyntetyczne do konkretnych zastosowań, aby wykorzystać cały ich potencjał do danej realizacji.

Dodaj komentarz