Wybór odpowiedniego tworzywa jest uzależniony od przeznaczenia elementu docelowego. Dlatego należy wcześniej określić cel użycia, obszar pracy, a następnie szczegółowo zakreślić charakterystykę i warunki jakie będą towarzyszyć przy zastosowaniu. Przy pomocy takich informacji można po kolei wykluczać, a w konsekwencji odpowiednio zdefiniować interesujący nas materiał. Paleta dostępnych tworzywa w formie podstawowej jest bardzo duża, a jeśli dodamy do tego modyfikacje bazowych materiałów otrzymujemy ponad 100 różnych wariantów.

Najpopularniejsze tworzywa konstrukcyjne do obróbki

Do najpopularniejszych tworzyw z pewnością można zaliczyć:

  • poliamid, ertalon, boramid, tarnamid
  • poliacetal, ertacetal, boracetal
  • teflon
  • polietylen PE1000, PE500, PE300
  • tekstolity, ebonity, bakelity

Najczęstsze modyfikacje

W celu zmiany właściwości tworzywa modyfikowane są między innymi:

  • włóknem szklanym
  • teflonem
  • włóknem węglowym
  • molibdenem
  • grafitem

Kryteria wyboru

Środowisko pracy. Należy określić w jakich warunkach będzie wykorzystywany konkretny materiał. Czy będzie narażony na promienie słoneczne, dużą wilgotność lub wodę.

Właściwości techniczne. Ważną informacją jest to czy tworzywa konstrukcyjne mają posiadać dobrą wytrzymałość mechaniczną, odporność na ścieranie lub udarność.

Temperatura pracy. Podstawowa kwestia do ustalenia przy doborze właściwego materiału. Inne tworzywa wybieramy do pracy do 100stC, a inne w wyższych temepraturach.

Kwasy i zasady. Należy wskazać środki chemiczne z jakimi będzie miał kontakt materiał. Ważne jest również wskazanie odporności na hydrolizę.

Jeżeli nie jesteście Państwo pewni, który produkt będzie odpowiedni do konkretnego zastosowania warto skontaktować się ze specjalistami np. z firmy Termoplastik lub enimat.pl , którzy pomogą dobrać odpowiedni produkt

Dodaj komentarz