Odwadnianie przy pomocy igłofiltrów, jest na chwilę obecną jednym ze zdecydowanie najlepszych rozwiązań w zakresie przeprowadzania prac odwodnieniowych, w szczególności w przypadku, kiedy mamy zamiar osuszyć teren, na którym będą prowadzone prace. Można tutaj nawet powiedzieć, iż nie ma lepszych rozwiązań, jeśli chodzi o prowadzenie prac w terenie podmokłym, wobec czego warto dowiedzieć się nieco więcej na temat wykorzystywania zestawów igłofiltrowych. Zobaczmy wobec tego, w jaki sposób można skorzystać z tej nowoczesnej technologii odwodnieniowej, aby przeprowadzić wszystkie prace ziemne, bez utrudniającego wpływu wysokiego poziomu wody gruntowej, która przecież natychmiast będzie zalewać nasze wykopy budowlane.

Jak korzystać z zestawów igłofiltrowych?

W pierwszej kolejności warto tutaj powiedzieć sobie kilka słów o samej technologii, i korzystaniu z możliwości, jakie niosą za sobą igłofiltry. Aby możliwe było zastosowanie zestawów igłofiltrowych, musimy spełnić przede wszystkim podstawowy warunek, jakim jest prowadzenie prac w terenie podmokłym, gdzie natychmiast po wykonaniu jakichkolwiek wykopów, w ich wnętrzu zacznie się zbierać woda gruntowa. W takich przypadkach, na całej długości prowadzenia prac ziemnych, należy po obu stronach wykopów zamontować igłofiltry, poprzez ich wpłukanie w glebę, na głębokość co najmniej 0,5m poniżej poziomu planowanego prowadzenia robót, w odstępnie około 1m od siebie. Następnie wszystkie zamontowane w ten sposób igłofiltry, musimy podłączyć do wspólnego kolektora ssącego, który z kolei podpięty jest do silnego i wydajnego agregatu pompowego. Dzięki temu, woda zbierająca się w końcówce roboczej igłofiltra, będzie odsysana przez agregat, za pośrednictwem kolektora ssącego i odprowadzana na bezpieczną odległość, przez co nie będzie wywierać negatywnego wpływu na prowadzenie prac, bowiem nie będzie zbierać się w wykopach budowlanych. Oczywiście najważniejsze będzie tutaj samo instalowanie igłofiltra w gruncie, które musi być przeprowadzone jak najbardziej poprawnie, z zachowaniem wszystkich wytycznych, co do odległości igłofiltrów w stosunku do siebie, aby cała instalacja igłofiltrowa mogła pracować z odpowiednią wydajnością.

Użytkowanie pomp w sezonie zimowym.

Bardzo ważnym aspektem, na który powinni zwrócić uwagę przedsiębiorcy wykorzystujący wszelkiego rodzaju pompy, w szczególności zaś agregaty pompowe w zestawach igłofiltrowych, jest ich eksploatacja w sezonie zimowym. Trzeba tutaj pamiętać, iż w czasie zimy, wszystkie pompy narażone są na poważne zagrożenia, jakim jest przypadkowe przepompowywanie lodu, co może się przyczyniać do ich wewnętrznych uszkodzeń, w przypadku, kiedy nie będą wystarczająco odporne na ścieranie. Można więc powiedzieć, iż użytkowanie pomp w zimie obłożone jest dość sporym ryzykiem, aczkolwiek w wielu przypadkach jest to kwestią jak najbardziej konieczną w celu osiągnięcia odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa terminów realizacji prac. Trzeba przecież pamiętać, iż zima może być groźna dla pomp odwadniających na placu budowy, bowiem bardzo często będziemy mieć tutaj do czynienia z okresami odwilży, kiedy to śnieg bardzo szybko taje i w związku z tym też pojawiają się podtopienia, utrudniające prowadzenie jakichkolwiek prac ziemnych. W takich tez przypadkach, prace odwodnieniowe będą jak najbardziej konieczne do przeprowadzenia, a tutaj trzeba będzie zwrócić szczególną uwagę na bezpieczeństwo użytkowanych pomp oraz zestawów igłofiltrowych.

Dodaj komentarz