Posadzki betonowe doskonale sprawdzają się w magazynach i obiektach przemysłowych. Dzięki swojej trwałości i wytrzymałości są bardzo cenione przez inwestorów. Jednak beton nie jest materiałem niezniszczalnym i co pewien czas wymaga przeprowadzenia renowacji lub naprawy.

Na szczęście istnieją technologie pozwalające szybko i skutecznie naprawiać posadzki betonowe. Nawet te, które wylewane były dziesiątki lat temu. W jaki sposób wykonuje się kompleksową i fachową naprawę? Jakie są najważniejsze etapy procesu?

5 kroków do idealnej posadzki betonowej

Jak przebiega kompleksowa naprawa posadzki betonowej? Na początku należy pozbyć się zużytej warstwy wierzchniej. W tym celu przeprowadza się pierwsze szlifowanie.Dzięki wykorzystaniu ciężkich urządzeń planetarnych proces przebiega bardzo szybko i pozwala na pozbycie się zarówno nierówności powierzchni jak i wypełnień ubytków, farb, lakierów oraz innych zanieczyszczeń. W zależności od stopnia degradacji podłogi przeprowadza się jedno lub dwa szlifowania.

Kolejnym krokiem jest naprawa ubytków w powierzchni posadzki betonowej. Do naprawy podłogi nie wykorzystuje się betonu, a specjalistyczne masy naprawcze przygotowanie na bazie minerałów lub żywic. Dzięki tej czynności uzyskuje się jednolitą i równą powierzchnię.

Kolejny krok to ponowne przeszlifowanie naprawionej posadzki, po wykonaniu którego przystępuje się do utwardzania chemicznego betonu. Najlepsze efekty przynosi stosowanie preparatów zawierających aktywny lit, których łatwo wchodzi w reakcję z naturalnymi składnikami betonu. W jej wyniku powstają związki uwodnionego krzemianu wapnia. Powodują one polepszenie właściwości mechanicznych posadzki – np. zwiększają poziom twardości i zmniejszają podatność na karbonatyzację.

Po wykonaniu szlifowania i zastosowaniu uszczelniaczy można przystąpić dalszej obróbki posadzki betonowej, czyli jej polerowania. Liczba czynności jest zależna od planowanego stopnia połysku podłogi. Polerowanie wykonuje się przy wykorzystaniu specjalistycznych padów diamentowych o różnym uziarnieniu – od 400 do 1800.

Na końcowym etapie prac wykonuje się impregnację posadzki betonowej. Stosuje się w tym celu substancje chemiczne zawierające krzemian litu i polimery. Środki te działają na górną warstwę betonu. Dzięki temu chronią posadzkę przed działaniem wilgoci oraz zanieczyszczeniem substancjami chemicznymi.

Czy wszystkie etapy renowacji posadzki betonowej są obowiązkowe?

Oczywiście nie nie za każdym razem konieczne jest przejście przez wszystkie pięć etapów procesu. Przed rozpoczęciem procesu naprawy warto dokładnie ocenić stan posadzki betonowej i dopiero wtedy zadecydować o konieczności przeprowadzenie poszczególnych etapów prac. Dzięki ocenie możliwe jest zaoszczędzenie czasu i pieniędzy.

Do prac naprawczych lub renowacyjnych warto zatrudnić profesjonalną firmę. Dzięki temu można mieć pewność, że zakres prac będzie odpowiadał potrzebom, a zastosowane preparaty utwardzające i impregnujące będą odpowiednio dobrej jakości, co zapewni dalszą bezpieczną eksploatację posadzki betonowej w obiekcie.

Dodaj komentarz