W trakcie realizacji robót budowlanych, z reguły będziemy mieć do czynienia z rozpoczęciem od prac ziemnych. Każda budowa nowego domu, mostu, ogrodzenia, czy też nowych linii wodociągowych, będzie wymagać przeprowadzenia wykopów ziemnych, które stanowią podstawę w przypadku tego typu inwestycji. Bardzo często też na tym etapie, będziemy mieć do czynienia z nieprzewidzianymi zdarzeniami losowymi, takimi jak chociażby nagłe i nieprzewidziane a do tego bardzo intensywne opady atmosferyczne, czy też przypadkowe uszkodzenie istniejących linii wodociągowych lub kanalizacyjnych. W takich przypadkach, konieczne będzie zastosowanie odpowiednich pomp do odwadniania. Zupełnie odrębnym zaś przypadkiem będzie prowadzenie prac w terenie podmokłym, o którym także powiemy kilka słów.

Odwadnianie zalanych wykopów ziemnych.

Najczęstszym przypadkiem, w którym niezbędne będzie przeprowadzanie odwadniania, jest niewątpliwie zalanie wykopów budowlanych nagłymi i intensywnymi opadami atmosferycznymi. Co prawda można poczekać o woda sama zejdzie i wsiąknie, niemniej jednak będzie się to wiązać z dość znacznym poślizgiem w realizacji, a to w obecnym modelu prowadzenia biznesu, jest praktycznie rzecz biorąc niedopuszczalne. Dlatego też, w celu minimalizacji poślizgu, należy przeprowadzić skuteczne odwadnianie, które bardzo szybko osuszy wykopy budowlane i doprowadzi do stanu, umożliwiającego kontynuację prowadzenia robót ziemnych. W tym celu wykorzystywane będą profesjonalne pompy zatapialne, które sprawnie i szybko wypompują całą wodę z zalanych wykopów, a po kilku godzinach będą one zdane do dalszego prowadzenia prac ziemnych. Będzie to także zabezpieczeniem dla stabilności wykopów, bowiem zbyt długie utrzymywanie się w nich wody, mogłoby podmyć ściany i doprowadzić do ich zawalenia się. Generalnie rzecz więc ujmując, można powiedzieć, iż pompy zatapialne powinny stanowić jeden z podstawowych elementów wyposażenia większości firm zajmujących się budownictwem na dużą skalę.

Praca w terenie podmokłym.

Zupełnie innym zagadnieniem, jest prowadzenie prac ziemnych w terenie podmokłym. Będzie to mieć najczęściej miejsce w przypadku realizacji prac związanych z budową dróg, autostrad, czy też linii wodociągowych i kanalizacyjnych. Wynika to z faktu tego, iż w przypadku takich inwestycji, z reguły zbyt kosztowne jest omijanie terenów podmokłych, toteż koniecznością jest ich osuszenie. W tym celu wykorzystywane będą igłofiltry a w zasadzie zestawy igłofiltrowe, które są w stanie skutecznie odebrać cała wodę z terenu prowadzenia prac. Igłofiltry montowane będą do gleby w odległości około 1-2 metrów od miejsca planowanych robót, na głębokość około pół metra większą od zakładanej głębokości prowadzenia robót. Podłączone do agregatu pompowego wytwarzającego w całej instalacji podciśnienie, będą przechwytywać napływająca wodę gruntową i przesyłać do agregatu, który następnie będzie ją pompować na bezpieczną dla prowadzenia odległość. Można tutaj więc powiedzieć, iż w pewnym sensie tworzona jest ściana, zapora dla napływającej wody, która będzie na tym etapie przechwytywana i pompowana w bezpieczne dla prowadzonych robót miejsce.

Dodaj komentarz