Prace związane z odwadnianiem mogą być realizowane na kilka różnych sposobów, w zależności od rodzaju zagrożenia zalaniem orz specyficznych warunków terenowych. W niektórych przypadkach kluczowe będzie prowadzenie odwadniania poprzez zastosowanie odpowiednio dopasowanych pomp zatapialnych, zaś w innych trzeba będzie wykorzystać nowoczesne, w pełni profesjonalne systemy igłofiltrowe, służące do przechwytywania wody gruntowej napływającej w miejsce prowadzonych robót. Zobaczmy wobec tego, jak powinno to wszystko wyglądać, aby proces odwadniania był zrealizowany w stu procentach prawidłowo i bezpiecznie.

Odwadnianie wykopów budowlanych.

Jeśli w trakcie realizacji prac ziemnych dojdzie do nagłego załamania pogodowego i wskutek nagłych i bardzo intensywnych opadów atmosferycznych dojdzie do zalania wykopów, koniecznością będzie jak najszybsze pozbycie się wody z wykopów budowlanych. W tym celu wykorzystywane będą przede wszystkim tradycyjne pompy zatapialne, które wrzucone do wykopu będą odprowadzać wodę deszczową z jego wnętrza. Oczywiście bardzo dobrze w tym przypadku sprawdzać się będą na przykład pompy niezatykające się, bowiem w przypadku odwadniania wykopów, musimy liczyć się z pewnymi zanieczyszczeniami w postaci żwiru, piasku czy też liści. Tego typu pompy wyposażone są w nowoczesne systemy oczyszczania wnętrza wirnika, jak również pozwalają na skutecznie transportowanie cieczy zabrudzonej, poprzez wykorzystanie większych średnic wloty ssawnego oraz wylotu tłocznego do pompowanego medium. Generalnie chodzi tutaj o to, aby pompa była w stanie skutecznie odprowadzić wodę zalegającą w wykopach niezależnie od poziomu jej zanieczyszczenia ciałami stałymi.

Odwadnianie z zastosowaniem igłofiltrów.

Osobnym zupełnie zagadnieniem będzie odwadnianie z zastosowaniem igłofiltrów, która to technologia wykorzystywana będzie przede wszystkim w przypadku pozbywania się napływającej w miejsce w prowadzenia robót wody gruntowej. W tym szczególnym przypadku igłofiltry czyli specjalne rury PCV, z perforowana końcówka roboczą, montowane są w odległości około jednego metra od siebie w glebie wzdłuż całego wykopu, po obydwu jego stronach, a następnie podłączane są do kolektorów ssących. Te z kolei podłączone są do agregatu pompowego odpowiedzialnego za wytworzenie odpowiedniego poziomu podciśnienia w instalacji, które będzie skutecznie odprowadzać wodę, zasysając ją z igłofiltrów. Dzięki temu, napływająca w miejsce prowadzenia robót woda gruntowa, nie będzie w stanie przedostać się do wykopów, a to pozwoli na skuteczne, bezpieczne i sprawne przeprowadzenie wszystkich wymaganych robót. Jest to więc rozwiązanie wyjątkowo korzystne, szczególnie w takich właśnie przypadkach. Możemy tutaj więc powiedzieć, iż igłofiltry będą rozwiązaniem idealnym w przypadku prowadzenia jakichkolwiek prac ziemnych w terenie podmokłym, lub w bezpośrednim sąsiedztwie zbiorników lub tez naturalnych cieków wodnych, gdzie woda zawsze będzie przesiąkać gruntem i pojawiać się w wykopach.

Dodaj komentarz