Odwodnienia w branży budowlanej

Jeśli chodzi o odwodnienia w branży budowlanej, to do ich realizacji, niezbędny jest w stu procentach profesjonalny sprzęt. Chodzi tutaj przede wszystkim o odpowiednie pompy zatapialny, lub agregaty spalinowe, wykorzystywane zarówno do odwodnień miejscowych, jak i do współpracy z instalacjami igłofiltrowymi. Trzeba tutaj przyjąć założenie, iż to właśnie agregaty będą stanowić najważniejszy element całego zestawu igłofiltrowego. To od ich prawidłowego doboru do konkretnego zakresu robót, będzie zależna wydajność odwadniania. Musimy je precyzyjnie dopasować do ilości napływającej na teren objęty robotami wody, jak również od ilości igłofiltrów w całym rzędzie. Jednym słowem, agregaty pompowe będą tutaj sercem całej instalacji przy odwadnianiu.

Jak współcześnie realizowane są odwodnienia w branży budowlanej?

Obecnie, zdecydowanie najczęściej wykorzystuje się pompy zatapialne oraz systemy igłofiltrowe. Przy czym trzeba tutaj zwrócić uwagę, iż każde z tych rozwiązań jest stosowane w zupełnie innych okolicznościach.

  • Pompy zatapialne – wykorzystywane przede wszystkim w odwadnianiu zalanych wykopów budowlanych. Niezależnie od tego czy do zalania doszło w wyniku intensywnych opadów atmosferycznych, czy też w wyniku uszkodzenia rur wodociągowych bądź kanalizacyjnych.
  • Systemy igłofiltrowe – przy ich zastosowaniu, realizowane są odwodnienia w branży budowlanej, dotyczące obniżenia poziomu wody gruntowej. Chodzi tutaj zarówno o wody gruntowe, jak i napływowe, czyli pojawiające się na placu budowy, w wykopach, ze względu na bliskie sąsiedztwo zbiornika bądź cieku wodnego.

Są to dwie, najczęściej wykorzystywane technologie odwadniania w branży budowlanej. Ich zastosowanie jest zdecydowanie najszersze, praktycznie w każdym przypadku.

Odwodnienia realizowane z zastosowaniem systemów igłofiltrowych.

Odwodnienia w branży budowlanejTen tym odwodnień w budownictwie jest zdecydowanie najciekawszy. W skład zestawu igłofiltrowego wchodzą same igłofiltry, kolektory ssawne oraz agregat pompowy. Igłofiltry są wprowadzone do gruntu na głębokość co najmniej pół metra większą niż głębokość prowadzonych robót. Najczęściej w odległości 1-2m od brzegu wykopów. Następnie są one podłączone do kolektorów ssawnych, które z kolei podłącza się do agregatu. Tak przygotowana instalacja, nie dopuści do tego, aby w wykopach budowlanych pojawiła się jakakolwiek wodą.

Istotną kwestią jest to, iż do prawidłowego odwodnienia w branży budowlanej, niezbędne będą odpowiednio dobrane zestawy igłofiltrowe. Kluczowe są tutaj oczywiście agregaty spalinowe do odwodnień. Wynika to z faktu tego, iż nie zawsze na placu budowy mamy dostęp do elektryczności, a co za tym idzie, agregat spalinowy będzie wręcz niezbędny. Jednym słowem, musimy zwrócić szczególną uwagę na to, aby dobrać właściwy agregat spalinowy, który zagwarantuje nam maksymalnie wysoki poziom odwadniania.

Dodaj komentarz