Technologia przecięcia muru łańcuchem widiowym jest trwałą i nowoczesną metodą zabezpieczającą budynek przed wilgocią podciągającą kapilarnie. Rożne rodzaje łańcuchów widiowych umożliwiają łatwe przecięcie i zaizolowanie muru ceglanego o znacznych grubościach (przeciwwskazania: występowanie elementów metalowych w murze).

Po ustaleniu lokalizacji przeszkód takich jak np. infrastruktura elektryczna i sieciowa, można będzie przejść do kolejnego etapu, czyli wykonania pierwszej szczeliny roboczej, oraz pierwszego podcinania fundamentu. Przy użyciu piły łańcuchowej mór zostaje poziomo przecięty w równych metrowych odcinkach. W szczelinę po uprzednio wykonanym cięciu wkładana jest wodoszczelna płyta izolacyjna wykonana z polietylenu HD, lub ze zbrojonego włóknem szklanym poliestru.

podcinanie fundamentów

Następnie wbijane są kliny systemowe z tworzywa sztucznego, na całym przekroju muru w odstępach 25 cm – zabezpieczające ścianę przed osiadaniem. Klin potrafią wytrzymywać ogromne obciążenie statyczne minimalnie 500kg na cm – kwadratowy, dodatkowo zaiwaniają dużą stabilność muru. W końcowej fazie szczelina zostaje zamknięta i odizolowana od czynników zewnętrznych poprzez szczelne jej wypełnienie zaprawą cementową, ze środkami pomocniczymi, powodującymi między innymi jej natychmiastowe i bez skurczowe zastyganie. Od tej pory budynek przez wiele lat, nie będzie już narażony na działanie wilgoci kapilarnej i co najważniejsze, do końca jego trwałości technicznej.

 

Dodaj komentarz