Współcześnie mamy do czynienia z coraz bardziej zaawansowanymi technologiami w przemyśle budowlanym, dzięki czemu branża ta rozwija się nadzwyczajnie dobrze. Przede wszystkim pojawiają się stale nowoczesne rozwiązania technologiczne, pozwalające nam na usprawnienie procesów budowlanych, oraz na omijanie wielu trudności i niedogodności, pojawiających się w czasie realizacji inwestycji budowlanych. Jedną z takich niedogodności może być na przykład podmokły teren na którym inwestycja ma być zrealizowana. Na chwilę obecną mamy w takich sytuacjach możliwość wykorzystania nowoczesnej technologii odwadniania z wykorzystaniem igłofiltrów, które okazują się być w takich przypadkach niezwykle skutecznym rozwiązaniem. Zobaczmy więc nieco dokładniej na czym polegać będzie zastosowanie technologii igłofiltrów, z jakimi wiąże się korzyściami, oraz jakie trzeba będzie spełnić wymagania, aby móc z tej technologii skorzystać.

Zastosowanie igłofiltrów.

Igłofiltry to odpowiednio przygotowana instalacja filtrów wprowadzanych do gruntu na głębokość około pół metra większą niż głębokość prowadzonych prac ziemnych. Połączone z agregatem pompowym za pośrednictwem kolektorów ssących zapewniają nam odprowadzanie wody zalegającej w gruntach, przez co też możliwe jest prowadzenie prac w terenie o wysokim poziomie wód gruntowych, oraz w terenie bardzo podmokłym. Stosowane są przede wszystkim w przypadku prowadzenia prac ziemnych w czasie realizacji inwestycji budowlanych, oraz podczas budowy wszelkiego rodzaju rurociągów kanalizacyjnych i tym podobnych instalacji. Mogą być także stosowane w budownictwie drogowym.

Korzyści płynące z zastosowania.

Zastosowanie igłofiltrów niesie za sobą całkiem sporo korzyści. Przede wszystkim zapewniamy sobie w ten sposób stałe i stabilne odprowadzanie wody z terenu prowadzenia prac, w dodatku równomierne na całym ich odcinku, co nie jest możliwe do zrealizowania za pośrednictwem jakiejkolwiek innej technologii. Możemy także pozbywać się wody gruntowej z terenu na zadanej głębokości, dobranej odpowiednio do głębokości planowanego prowadzenia wykopów. Można więc powiedzieć, iż jest to rozwiązaniem niezwykle korzystnym z puntu widzenia wykonawców wszelkiego rodzaju robót ziemnych. Warto tutaj jednak pozyskać odpowiednio profesjonalne i szczegółowe informacje o igłofiltrach aby zapewnić sobie, iż będą one nadawały się w konkretnym przypadku, bowiem jest to technologia dość kosztowna, a co za tym idzie, warto aby jej zastosowanie przyniosło pożądane efekty.

Wymagania technologiczne.

W tym aspekcie mamy do czynienia z kilkoma rodzajami instalacji ingłofiltrowych, wobec czego każdą z nich trzeba będzie dobrać w zależności od rodzaju występującego terenu oraz ilości warstw nieprzepuszczalnych gleby na terenie prowadzenia prac. Należy także pamiętać, iż do tego dochodzą jeszcze inne urządzenia, takie jak chociażby uniwersalne agregaty pompowe wobec czego także w ich przypadku trzeba będzie dobrać dokładnie parametry, aby cały zestaw igłofiltrowy spisywał się na budowie dokładnie tak, jak tego będziemy oczekiwać.

Można więc tutaj powiedzieć, iż jest to wyjątkowo nowoczesna technologia, za pośrednictwem której możemy w wyjątkowo efektywny sposób prowadzić wszelkiego rodzaju prace związane z odwadnianiem terenów podmokłych oraz obniżaniem poziomu wód gruntowych. Trzeba tylko pozyskać odpowiednią wiedzę z zakresu stosowania tego rodzaju rozwiązań, aby móc w pełni wykorzystać ich innowacyjność.

Dodaj komentarz