Wśród wielu nowoczesnych materiałów budowlanych, jednymi ze zdecydowanie najciekawszych są bez wątpienia wszelkiego rodzaju materiały geosyntetyczne. Wykorzystywane przede wszystkim w budownictwie technicznym, hydrotechnicznym, czy też drogowym, głównie w zakresie wzmacniania struktury gruntu i zabezpieczenia go przed erozją ale nie tylko. Będziemy tutaj mieć do czynienia zarówno z pojedynczymi materiałami geosyntetycznymi, jak i geokompozytami, stanowiącymi połączenie kilku geosyntetyków, celem wykorzystania w danym zakresie właściwości ich wszystkich. Przyjrzyjmy się w takim razie kwestii zastosowania poszczególnych materiałów geosyntetycznych, celem przeanalizowania ich przydatności we współczesnym przemyśle budowlanym.

W pierwszej kolejności warto tutaj dowiedzieć, się, jakie zastosowanie geokompozytów będzie w pełni wykorzystywać ich wszystkie właściwości. Jak już dowiedzieliśmy się wcześniej, geokompozyty to połączenie kilku materiałów geosyntetycznych, dzięki któremu tworzą one strukturę nieco bardziej przestrzenną. Bardzo często będziemy mieć do czynienia z geokompozytami, powstałymi wskutek połączenie dwóch geotkanin czy też geowłóknin, z czego jedna z nich będzie stanowić zabezpieczenie drugiej, zaś druga będzie po prostu warstwą filtracyjną, bądź też drenującą. Tego typu materiały geosyntetyczne wykorzystywane będą przede wszystkim w miejscach, w których zachodzi konieczność szybkiego odprowadzenia wody pochodzącej z opadów atmosferycznych. Jest to bardzo korzystnym rozwiązaniem z punktu widzenia zabezpieczenia gruntów stromych przed erodowaniem w wyniku opadów atmosferycznych, wobec czego przede wszystkim w takich też przypadkach będzie znajdywać swoje zastosowaniem materiał geokompozytowy.

Pojedyncze geowłókniny.

Oczywiście bardzo często do zbrojenia gruntów i zabezpieczenia ich przez erozją wykorzystywane będą także pojedyncze geowłókniny. Ich największą zaletą w zastosowaniu tego typu jest to, iż struktura konstrukcyjna geowłókniny pozwala na przerastanie korzeni drobnej roślinności, która także zapewnia lepszą ochronę przed erozją gleb. Warto tutaj także wspomnieć, iż geowłókniny typu TS mogą być wykonywane z polimerów naturalnych (biodegradowalnych), oraz z polimerów syntetycznych. Te pierwsze będą z biegiem czasu ulegać rozkładowi, wobec czego powinny być stosowane tylko w takich sytuacjach, kiedy potrzebujemy okresowego wzmocnienia struktury gruntu i zabezpieczenia przed erozją. Jeśli zaś wymagana jest stała ochrona przed erozją, co będzie mieć miejsce na przykład na skarpach wzdłuż dróg i autostrad, czy też linii kolejowych, to trzeba będzie koniecznie zastosować geowłókniny z polimerów syntetycznych, które będą w stanie oprzeć się niszczeniu czasowemu, co znacznie wydłuży trwałość całej konstrukcji drogi wraz z niezbędną, otaczającą ją infrastrukturą.

Dodaj komentarz