Nowoczesne technologie stosowane w budownictwie drogowym, zapewniają nam wydłużenie okresu żywotności nowo budowanych dróg i autostrad, co rzecz jasna jest bardzo pożyteczne. Wśród najciekawszych rozwiązań stosowanych w tym zakresie, wyszczególnić należy przede wszystkim materiały geosyntetyczne, które swoimi właściwościami fizykochemicznymi przewyższają inne materiały. Najczęściej stosowane w tym przypadku są wszelkiego rodzaju geosiatki oraz geowłókniny, których zadaniem jest głównie stabilizacja i wzmacnianie gruntu, oraz zbrojenie warstw podbudowy drogowej. przyjrzyjmy się zatem ich zastosowaniu nieco bliżej i bardziej szczegółowo.

Właściwości materiałów geosyntetycznych.

Do najważniejszych zalet nowoczesnych materiałów geosyntetycznych, należy tutaj przede wszystkim zaliczyć odporność na działanie czynników zarówno chemicznych jak i fizycznych oraz atmosferycznych. Trwałość nawierzchni drogowej jest w dużej mierze uzależniona od trwałości podbudowy. Każdorazowe przemieszczenie się warstw podbudowy będzie negatywnie odbijać się na nawierzchni drogowej, a z czasem doprowadzi do konieczności przeprowadzenia remontu całej nawierzchni wraz z podbudową. Odpowiednio wykorzystana geosiatka do wzmacniania podłoża będzie tutaj pełnić rolę stabilizatora położenia podbudowy, skutkiem czego jej zapadanie się i przemieszczanie w wyniku sił działających na nią w trakcie eksploatacji drogi będzie znacznie ograniczone, co przekładać się będzie na poprawę efektywności eksploatacji dróg i autostrad. Musimy tutaj więc powiedzieć, iż nowoczesne materiały geosyntetyczne będą bardzo korzystnie wpływać na trwałość nowo budowanych dróg i autostrad, a co za tym idzie, ich zastosowanie jest jak najbardziej wskazane i słuszne.

Pozostałe aspekty stosowania geosyntetyków.

Oczywiście materiały geosyntetyczne nie będą stosowane tylko i wyłącznie do wzmacniania i stabilizacji podbudowy drogowej. Ich zastosowanie bardzo rozszerza się także na otaczającą drogi i autostrady infrastrukturę. Wszelkiego rodzaju nasypy wzdłuż dróg i autostrad narażone są na erozję w wyniku działania sił atmosferycznych, a co za tym idzie trzeba się przed tym zjawiskiem prawidłowo zabezpieczyć. Musimy tutaj więc zastosować odpowiednie materiały geosyntetyczne. Najlepsza w tym przypadku jest także geosiatka ale także geowłóknina do wzmacniania gruntu, której zastosowanie stanowczo powstrzymuje proces erozji gleby na stromych zboczach. Dzięki temu humus oraz roślinność na takim zboczu nie będą wypłukiwane przez opady atmosferyczne, a co za tym idzie, droga znajdująca się poniżej i kanały melioracyjne nie będą regularnie zamulane spływającym wraz z opadami humusem. Można więc powiedzieć, iż geowłóknina będzie tutaj pełnić dwojakie zadanie. Po pierwsze będzie wzmacniać i stabilizować grunt na zboczu, ale także zabezpieczać go przed przesiąkaniem wodą z opadów atmosferycznych co będzie stanowić zabezpieczenie wewnętrznej struktury nasypu.

Dodaj komentarz