Realizacja warstwy drenażowej, to w wielu przypadkach, jedna z najbardziej istotnych kwestii, dotyczących bezpieczeństwa danej konstrukcji budowlanej. Woda gruntowa, szczególnie ta, pojawiająca się w górnych warstwach gleby, może wyrządzić całkiem sporo szkód. Odpowiedniej zabezpieczenie konstrukcji w gruncie, jest więc kwestią kluczową. O ile w przeszłości stosowano klasyczne rozwiązania z rurami drenującymi, tak obecnie w tym zakresie, najczęściej wykorzystywane są nowoczesne maty drenażowe. Zapewniają one nam o wiele lepsze możliwości w tym zakresie, toteż warto przyjrzeć się im nieco bliżej.

Typy stosowanych mat drenażowych.

Wśród stosowanych rozwiązań na chwilę obecną największym zainteresowaniem, głównie ze względu na zapewniane efekty drenażu, cieszą się dwa rodzaje mat drenażowych. Są to TENCATE POLYFELT DC oraz TENCATE POLYFELT MEGADRAIN. Są to nowoczesne rozwiązania technologiczne, zapewniające nam naprawdę wyjątkowo korzystne warunki zastosowania.

Maty drenażowe TENCATE POLYFELT DC.

Jest to geokompozyt drenażowy składający się z geosiatki oraz geowłókniny filtracyjnej. Geowłóknina może być zastosowana zarówno po jednej stronie geosiatki, jak również po obydwu jej stronach. Geosiatka jest tutaj wykonana z polietylenu o wysokiej gęstości (HDPE), zaś geowłóknina filtracyjna z polipropylenu PP. Cechą charakterystyczną tego typu geokompozyty jest niski poziom ściśliwości, co zapewnia możliwość odprowadzania dużych ilości wody przy nawet bardzo dużym obciążeniu.
Najczęściej są wykorzystywane w bardziej klasycznych przypadkach realizacji drenażu, czyli przy budowie murów oporowych, piwnic, fundamentów, czy też innych konstrukcji gruntowych i podziemnych.

Maty drenażowe TENCATE POLYFELT MEGADRAIN

Są to geokompozyty drenażowe, zbudowane z trójwymiarowej geomaty, wykonanej z polipropylenowych, pojedynczych włókien, oraz z włókniny filtracyjnej TS zamontowanej po jednej lub po obydwu stronach geomaty. Charakteryzuje się przestrzenną strukturą, która gwarantuje bardzo dobre możliwości odprowadzania wody, przy stosunkowo małym obciążeniu. Tego typu maty drenażowe będą wykorzystywane przede wszystkim tam, gdzie należy zagwarantować odpowiednio duży przepływ przy bardzo niedużych spadkach.

Rozwiązanie idealne do zastosowania jako element poziomego drenażu przy niedużych obciążeniach. Najczęściej wykorzystywana jest w przypadku realizacji warstw drenażowych na boiskach, powierzchniach dachów, tarasach, czy też przykryciach składowisk odpadów.

Podsumowanie

Generalnie rzecz więc ujmując, należy tutaj stwierdzić, iż wszelkiego rodzaju maty drenażowe, stanowią bardzo dobre rozwiązanie technologiczne, zapewniające zabezpieczenie przed wodami gruntowymi przypowierzchniowymi. Ich wdrożenie w danej konstrukcji ziemnej czy też gruntowej, nie jest niczym nadzwyczaj skomplikowanym, a pozwala osiągnąć realne korzyści w zakresie konstrukcyjnym warstwy drenażowej, czy też w kwestiach czysto finansowych, poprzez realny wzrost bezpieczeństwa danej konstrukcji.

Dodaj komentarz