Ogrzewanie domów jednorodzinnych, realizowane za pośrednictwem grzejników ściennych, nie jest najgorszym rozwiązaniem. Aczkolwiek trzeba przyznać, iż mamy obecnie możliwość jego zmodernizowania, poprzez wymianę samych grzejników ściennych, na nowoczesne i bardziej wydajne grzejniki kanałowe. Warto przyjrzeć się tej nowej technologii ogrzewania, bowiem może się ona okazać bardzo dobrym rozwiązaniem w wielu przypadkach. Należy jednak zwrócić szczególną uwagę na fakt, iż nie w każdym budynku będziemy mogli takie rozwiązanie zastosować.

Przede wszystkim, więc, sprawdźmy, w jakim zakresie ogrzewanie kanałowe może być rozwiązaniem lepszym od ściennego, oraz jakie mamy warunki zabudowy grzejników kanałowych. Tak, aby każdy z nas miał podstawową wiedzę w tym zakresie i mógł świadomie podejmować decyzję w kwestii ewentualnej modernizacji własnej instalacji grzewczej.

Wymagania w zakresie montażu grzejników kanałowych.

Jednym z najważniejszych wymagań w kwestii montażu grzejników kanałowych, jest grubość konstrukcji stropów i podłóg. W większości nowych budynków nie będziemy tutaj mieć żadnych trudności, bowiem będą one wystarczająco grube, aby pomieścić grzejniki kanałowe. Niestety w wielu starych budynkach, są to dość cienkie wylewki betonowe, na konstrukcjach stalowych, toteż, może się okazać, iż wycinanie kanałów montażowych pod grzejniki kanałowe, zanadto naruszyłoby strukturę nośną podłogi. Tym bardziej, iż w tym przypadku musimy wyciąć kanał o głębokości co najmniej 100mm, gdyż takiej grubości są najmniejsze wymiarowo grzejniki kanałowe. W nowych budynkach, czy też na stropach i podłogach drewnianych, z reguły pomiędzy jętkami będzie wystarczająca ilość przestrzeni, aby taki montaż był jak najbardziej możliwy.

Korzyści płynące z zastosowania grzejników kanałowych.

Oczywiście kluczową kwestią z punktu widzenia każdego z nas, czyli potencjalnych użytkowników są tutaj korzyści płynące z zastosowania ogrzewania kanałowego. Okazuje się bowiem, iż klasyczne grzejniki ścienne nie są w stanie zapewnić nam takich samych warunków ogrzewania naszego domu. Co najważniejsze, grzejniki kanałowe charakteryzują się o około 15-20% lepszą wydajnością cieplną. Zapewniają nam lepszą wymianę cieplną w pomieszczeniu i sprawniej rozprowadzają ciepłe powietrze po pomieszczeniu. Wynika to z zastosowania wentylatorów wymuszających obieg powietrza w pomieszczeniu. Są one ciche i energooszczędne, toteż nie obniżają komfortu użytkowania, ani też nie podnoszą zanadto kosztów eksploatacji.

Dzięki temu też, możliwe jest utrzymanie pracy kotła grzewczego na optymalnych nastawach, co ogranicza zużycie paliwa. Każdy kocioł będzie najbardziej wydajny, kiedy będzie pracować na swoich nominalnych parametrach. Spalanie będzie spadać, a energia cieplna oddana do czynnika grzewczego najwyższa z możliwych do osiągnięcia. Przekłada się to więc na dodatkowe oszczędności, zarówno czysto finansowe, jak i ekologiczne, bowiem mniejsze spalanie to przecież mniej zanieczyszczeń w środowisku naturalnym.

Dodaj komentarz