Prawidłowe oznakowanie ciągów komunikacyjnych (pieszych i kołowych) to warunek konieczny bezpiecznej pracy w magazynach i wielkopowierzchniowych halach produkcyjnych. Dobrze zaprojektowany układ komunikacyjny gwarantuje zminimalizowanie liczby kolizji i potencjalnych wypadków.

Oznakowania poziome w magazynie

Podstawowym narzędziem służącym organizacji transportu wewnątrzzakładowego jest oznakowanie poziomie. Pod pojęciem tym rozumie się wymalowane na posadzce linie odgraniczające od siebie ciągi komunikacyjne piesze i kołowe. Oprócz linii biegnących wzdłuż korytarzy transportowych na kompleksowe oznakowanie poziomie składają się także symbole dodatkowe: pasy (przejścia dla pieszych), piktogramy w sąsiedztwie krzyżowania się dróg oraz grafiki zwracające uwagę na miejsca potencjalnie niebezpieczne.

Stworzenie funkcjonalnego i gwarantującego bezpieczeństwo systemu oznakowania poziomego jest dosyć złożonym przedsięwzięciem. Po pierwsze, wymalowany układ linii musi być zbieżny z całościowym projektem logistycznym, na podstawie którego organizowana była przestrzeń w magazynie lub hali produkcyjnej. W przeciwnym razie – w skrajnych przypadkach – może nawet dojść do nieprawidłowego oznaczenia dróg ewakuacyjnych, co rzutuje już nie tyle na ergonomię i efektywność pracy, ale wręcz na bezpieczeństwo pracowników przedsiębiorstwa. Po drugie, oznakowanie poziome musi być wykonane z materiałów (farb do posadzek), które zapewnią ich dobrą widoczność w warunkach intensywnej eksploatacji. Oszczędności z tytułu zakupu tańszych farb lub pigmentów niewłaściwie dobranych do klasy podłoża mogą okazać się pozorne, gdy wszystkie oznakowania zetrą się po kilku miesiącach użytkowania i nastąpi konieczność przeprowadzenia całego procesu od początku.

Oznakowania i wygrodzenia pionowe w magazynie

Pionowe wygrodzenia w magazynie dzieli się zasadniczo na dwa rodzaje: wygrodzenia stałe i mobilne. Pierwszy z nich przyjmuje zazwyczaj formę stalowych odbojnic kotwionych bezpośrednio do posadzki. Ich rolą jest ochrona miejsc szczególnie narażonych na uszkodzenia mechaniczne od wózków widłowych (naroża budynku, ościeżnice bram, regały magazynowe) lub fizyczne oddzielenie ciągów pieszych od kołowych (np. w bezpośrednim sąsiedztwie wyjść z pomieszczeń socjalnych).

Wygrodzenia mobilne to z kolei wolnostojące słupki ochronne z kasetami zawierającymi rozwijaną taśmę. Ich rola może być dwojaka: mogą pełnić funkcję doraźnego wygrodzenia miejsc czasowo wyłączonych z użytkowania (np. stref, gdzie prowadzone są prace remontowe) oraz pomagają zorganizować ruch pieszy w wyjątkowo zatłoczonych strefach w obiekcie (np. w okolicach stołówek i pozostałych pomieszczeń socjalnych). Przegląd różnorodnych wygrodzeń, słupków i taśm odgradzających znajdziesz na stronie wszystkodomagazynu.pl.

Analogicznie jak w przypadku każdego elementu infrastruktury magazynowej, na współczesnym rynku produktów dla intralogistyki dostępne są różne klasy tych urządzeń – od budżetowych słupków ogrodzeniowych wykonanych z tworzywa sztucznego lub cienkościennych profili aluminiowych, po solidne słupki stalowe przeznaczone do użytku profesjonalnego.

W obiektach, w których występuje duże natężenie ruchu pieszego kwestie bezpieczeństwa ludzi nie powinny być okazją do szukania oszczędności. Wybierając tego typu rozwiązanie do swojego obiektu warto więc zwrócić uwagę na to, aby słupek ochronny posiadał solidną i ciężką podstawę (żeliwną lub napełnianą wodą), a kaseta z rozwijaną taśmą wyposażona była w mechanizm hamujący oraz blokadę samoistnego zwolnienia zaczepu.

 

Dodaj komentarz