Do tzw. nieruchomości zaliczają się domy, mieszkania, lokale komercyjne takie jak sklepy. biura, magazyny, hotele i budynki przeznaczone na działalność produkcyjną. Nieruchomościami są również grunty rolne i pod zabudowę. Nieruchomości z określonym prawem własności można kupić, sprzedać, przekazać jako darowiznę, pozostawić w spadku lub odziedziczyć. Mogą one być również zabezpieczeniem wierzytelności kredytowej. Każda posiadana nieruchomość jest wliczana do stanu majątkowego jej właściciela. Od każdej nieruchomości Urząd Skarbowy nalicza i corocznie pobiera podatek odpowiedni do jej wartości. Aby dokładnie określić tę wartość potrzebna jest wycena nieruchomości.

Jak się wycenia?

Niepodważalnym źródłem wyceny domów, mieszkań i innych dóbr nieruchomych jest operat szacunkowy. Sporządza go rzeczoznawca majątkowy posiadający odpowiednie uprawnienia. Na wartość nieruchomości wpływa wiele czynników: przeznaczenie, lokalizacja, standard, itp. Wycena nieruchomości w Poznaniu, tak jak w całej Polsce polega na dokładnym opisie i określeniu stanu nieruchomości. Na tej podstawie rzeczoznawca zamieszcza w operacie szacunkowym opinię i wyznacza wartość rynkową, czyli kwotę, jaką można uzyskać ze sprzedaż nieruchomości w dniu wyceny. Operat szacunkowy jest dokumentem urzędowym i stanowi podstawę dla wszelkich czynności prawnych i finansowych. Wycena nieruchomości potrzebna jest również do naliczania wysokości stawki ubezpieczeniowej, amortyzacji, do sprawozdań księgowych i rozliczeń majątkowych.

Dlaczego warto robić wycenę nieruchomości?

Wycena jest szczególnie przydatna przed podpisywaniem umów kupna – sprzedaży. Nabywca musi mieć pewność, że cena jest adekwatna do realnej wartości obiektu lub gruntu. Sprzedający powinien znać aktualną cenę rynkową, by zawrzeć korzystną transakcję. Rynek nieruchomości jest bardzo płynny, uzależniony od różnych – zmieniających się czynników, więc aktualna wycena jest niezbędna do podjęcia decyzji o podjęciu inwestycji w najodpowiedniejszym czasie.

Dodaj komentarz