Współczesny przemysł budowlany sięga regularnie po nowoczesne rozwiązania technologiczne. Dzięki nim bowiem wznoszone konstrukcje będą o wiele trwalsze i bardziej odporne na uszkodzenia eksploatacyjne. W przypadku budownictwa drogowego czy też kolejowego, najczęściej stosowane będą wszelkiego rodzaju materiały geosyntetyczne. Jest to zupełnie nowa technologia pozwalająca na staranne zabezpieczenie gruntów, ich stabilizację, zbrojenie i umocnienie. Możliwe jest także zabezpieczenie przed erozją. Generalnie każdy dostawca geosyntetyków powinien nam zawsze przedstawić wykaz zastosowania poszczególnych materiałów geosyntetycznych. Dzięki temu będziemy z góry mieć wiedzę na temat możliwości ich wykorzystania w danych przypadkach.

Do czego wykorzystywane są geosyntetyki?

Jeśli chodzi o zastosowanie materiałów geosyntetycznych, to przede wszystkim będziemy tutaj mówić o budownictwie typowo technicznym. Aczkolwiek trzeba pamiętać, iż na przykład geowłókniny typu TS, są wykorzystywane w budownictwie indywidualnym do zbrojenia i zabezpieczenia gruntu. Pozostałe geosyntetyki będą jednak wykorzystywane w bardziej technicznych zastosowaniach. Najczęściej geosyntetyki wykorzystywane są do następujących zastosować:

  • Stabilizacja warstw podbudowy drogowej i kolejowej – zapewnia wydłużenie okresu eksploatacji drogi czy też linii kolejowej.
  • Naprawa nawierzchni bitumicznych
  • Stabilizacja gruntu w budowie infrastruktury drogowej oraz kolejowej.
  • Separacja różnych rodzajów warstw gruntu – możliwe jest odseparowanie warstw gruntu drobno i gruboziarnistego.
  • Uszczelniania warstw drenażu
  • Wzmocnienie nasypów drogowych, skarp jezior, rzek i sztucznych zbiorników wodnych
  • Ochrona antyerozyjna nasypów ziemnych i wałów.
  • Wydłużenie czasu eksploatacji nawierzchni drogowej i linii kolejowych bez konieczności przeprowadzania remontu.
  • Filtracja w systemach drenażowych.

Mamy tutaj więc do czynienia z szerokim zastosowaniem materiałów geosyntetycznych. Wynika to głównie z faktu tego, iż ich zastosowanie w wielu przypadkach wydłuża okres czas eksploatacji bez remontu nawet 25-40%. Można więc powiedzieć, iż dodatkowe koszty związane z ich wykorzystywaniem będą w pełni uzasadnione właśnie dłuższym okresem eksploatacji.

Zakup materiałów geosyntetycznych.

Bardzo ważną kwestią jest tutaj to, aby dostawca geosyntetyków był w stanie dostarczyć nam materiały najwyższej jakości. Dzięki temu bowiem można będzie mieć gwarancję jakości realizowanych prac. musimy przecież pamiętać o tym, iż każdy dostawca geosyntetyków będzie je pozyskiwać z nieco odmiennych źródeł, od innych producentów. Aczkolwiek, w zdecydowanej większości przypadków będziemy mogli i różnych dostawców dostać te same materiały geosyntetyczne od najlepszych producentów. Warto więc starannie przed zakupem sprawdzić, konkretnych producentów, aby upewnić się, iż pozyskiwane geosyntetyki będą najwyższej jakości.

Dodaj komentarz